Vilken försäkring gäller i USA vid olyckor?

Om du tar en resa med UberBLACK, UberSUV eller uberTAXI, finns en försäkring hos transportbolaget avseende minst det minimibelopp som krävs enligt lokala bestämmelser. Om du inte fick information gällande din förares försäkring i samband med olyckan kan du alltid höra av dig till oss så hjälper vi dig att sätta dig i rätt kontakt. 

Om du åkt med uberX i USA, kan du ha åkt med en av de partners som ägnar sig åt samåkning/"ridesharing", vilket betyder att de erbjuder transport med sina personliga fordon. Dessa partners bär personliga försäkringar, men det finns en kommersiell försäkring för samåkning som täcker upp till $ 1 miljon i ersättning per incident. Denna försäkring gäller för resan från det att din förare tar emot resan via appen fram till att din resa avslutas i appen. Denna försäkring gäller främst om din förares privata försäkring inte täcker. Ytterligare en extra försäkring täcker dina förare när de loggat in på Uber-appen, men har ännu inte tagit emot en resa.

Det finns också täckning för oförsäkrade/underförsäkrad bilister, UI/UIM, på $ 1 miljon per incident, för kroppsskador. Detta är aktuellt vid de fall där en annan bilist orsakar en olycka men inte har tillräcklig försäkring. Exempelvis, skador som orsakas av en hit-and-run olycka skulle täckas av UI / UIM.

För mer information, vänligen besök: blog.uber.com/ridesharinginsurance

Var denna artikel till hjälp?
21 av 25 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

 

 

 

 

 

 

Powered by Zendesk